+30 2114117529
Δευ.-Παρ.: 9:00-15:00

pdfΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΕΑ-ΥΠΑ ΦΕΚ/Β/307/07-02-2019

pdfΤΕΑ-ΥΠΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

pdfΟΔΗΓΙΑ 2003/41/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων που προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών

pdfΦΕΚ Α΄ 160/2002 - Ν.3029 - Μεταρρύθμιση Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης

pdfΦΕΚ Β΄ 462/2003 ΥΑ - Όροι Λειτουργίας Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης

pdfΦΕΚ Β΄ 1703/2003 ΥΑ - Διαδοχική Ασφάλιση σε Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης

pdfΦΕΚ Α΄ 167/2013 - Ν.4172/2013 - ΆΡΘΡΟ 14 ΠΑΡ.1 ΠΕΡ. Ε-ΣΤ - Απαλλαγές εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις

pdfΦΕΚ Α΄ 107/2014 - ΆΡΘΡΟ 180 - Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

pdfΦΕΚ Α΄ 192/2018 - Ν.4575 - Απόκτηση και Διατήρηση δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης

pdfΦΕΚ Α΄ 40 /2019 - Ν.4599 - ΆΡΘΡΟ 40 - Τροποποίηση των άρθρων 34 και 34α του ν. 2682/1999

pdfΠΟΛ.1227-14/12/2018 - Εγκύκλιος: Φορολογική μεταχείριση εισφορών υπέρ Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης

pdfΠΟΛ.1088 17/04/2015 (Άρθρο 5, παρ.7) - Απόδειξη καταβολής του ποσού των ασφαλιστικών εισφορών