+30 2114117529
Δευ.-Παρ.: 9:00-15:00
 • Ιδρύθηκε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Συλλόγων ΥΠΑ (ΟΣΥΠΑ).
 • Ξεκίνησε τη λειτουργία το 2019 με το ΦΕΚ/Β/307/07-02-2019.
 • Πρόκειται για νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Η εγγραφή στο Ταμείο είναι προαιρετική.
 • Παρέχει συμπληρωματική προστασία για την κάλυψη των ασφαλιστικών κινδύνων του γήρατος, της αναπηρίας και του θανάτου.
 • Οι ασφαλιστικές εισφορές αλλά και οι εφάπαξ καταβαλλόμενες παροχές εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα.
 • Εποπτεύεται και ελέγχεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, την Εθνική Αναλογιστική Αρχή και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
 • Ελέγχεται από Ορκωτούς Ελεγκτές, Εσωτερικό Ελεγκτή και Διαχειριστή Κινδύνου.
 • Οι επενδύσεις του ΤΕΑ-ΥΠΑ καθορίζονται από τον Επενδυτικό του Κανονισμό και υλοποιούνται από Επαγγελματίες Διαχειριστές Επενδύσεων.

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΑ-ΥΠΑ

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι:

 • ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΙΑΚΑΣ
 • ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΧΙΛΕΙΟΣ ΤΟΠΟΥΖΑΣ 
 • ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:ΤΖΩΡΤΖΗΣ  ΔΙΑΚΙΔΗΣ
 • ΤΑΜΙΑΣ: ΑΓΓΕΛΟΣ  ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
 • ΜΕΛΟΣ: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
 • ΜΕΛΟΣ: ΘΕΟΔ.  ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ 
 • ΜΕΛΟΣ:(Συνταξιούχος) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ
 • Αναπληρωματικό Μέλος : ΣΤΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 • Αναπληρωματικό Μέλος: ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 • Αναπληρωματικό Μέλος: ΔΑΡΣΙΝΟΥ  ΕΥΓΕΝΙΑ
 • Αναπληρωματικό Μέλος (Συνταξιούχος): ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΙΡΙΝΗ

 

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

teaypa organogramma