+30 2114117529
Δευ.-Παρ.: 9:00-15:00

Φύση Ασφάλισης

Η ασφάλιση στο Ταμείο είναι προαιρετική και λειτουργεί συμπληρωματικά με την υποχρεωτική ασφάλιση.

 

Δικαίωμα Εγγραφής

Δικαίωμα εγγραφής στο ΤΕΑ-ΥΠΑ έχουν όλοι οι Μόνιμοι και ΙΔΑΧ εν ενεργεία Υπάλληλοι της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Βάσει του καταστατικού του ΤΕΑ-ΥΠΑ άρθρο 4).

 

Έγκριση Εγγραφής

Για την υπαγωγή των αιτούντων στην ασφάλιση του Ταμείου αποφασίζει το Δ.Σ. του ΤΕΑ-ΥΠΑ (άρθρο 4 παρ.3).

  

Έντυπα Αίτησης Εγγραφής

Η αίτηση εγγραφής απαιτεί τη συμπλήρωση των εγγράφων:

  1. pdfΑίτηση Λήψη Αίτησης

  2. pdfΑπογραφικό Λήψη Απογραφικού

 

Τρόποι Υποβολής Αιτήσεων

Οι αιτήσεις εγγραφής στο Ταμείο μπορούν να γίνουν με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  1. Αυτοπροσώπως στα γραφεία μας Λεωφ. Βουλιαγμένης 409, 4ος όροφος, Ηλιούπολη, ΤΚ 163 46 από Δευτέρα έως Παρασκευή, 08.30-14.00.
  2. Ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή δύο εγγράφων (απαιτείται γνήσιο των υπογραφών και στα δύο έγγραφα).
    (Προς ΤΕΑ-ΥΠΑ, Λεωφ. Βουλιαγμένης 409, 4ος όροφος, Ηλιούπολη, ΤΚ 163 46)

 

Εισφορές

Εφάπαξ εισφορά εγγραφής 15 Ευρώ (Καταστατικό άρθρο 4 παρ.5).

Υποχρεωτική μηνιαία εισφορά 15 Ευρώ (καταστατικό άρθρο 19) παρακρατούνται από τις μηνιαίες αποδοχές του υπαλλήλου.