+30 2114117529
Δευ.-Παρ.: 9:00-15:00

                                                                             Αργυρούπολη 10/2/2020                                                   

                     Αριθμ. Πρωτοκ.054

 

ΠΡΟΣ : Όλα τα Μέλη

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΕΑ-ΥΠΑ

Aνακοινώνει

συνοπτικά στα μέλη του τα πεπραγμένα της περιόδου

Φεβρουαρίου 2019-Ιανουαρίου 2020

σύμφωνα με τα τηρούμενα πρακτικά και τις αποφάσεις του.

 

 • Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε Σώμα την 25η Φεβρουαρίου 2019 όπου έγινε και η ανάθεση των θέσεων όπως προβλέπεται στο Καταστατικό.
 • Ενέργειες για απόδοση ΑΦΜ, Έδρα του ΤΕΑ-ΥΠΑ, Λογότυπο, Σφραγίδα.
 • Άνοιγμα Τραπεζικού λογαριασμού διασφάλιση κανόνων αναλήψεων.
 • Σύνταξη προσχεδίου Εσωτερικού Κανονισμού σύμφωνα με την Νομοθεσία.
 • Ενέργειες για δημιουργία Ιστοσελίδας, προσφορές και επιλογή-ανάθεση.
 • Σύνταξη προτύπων εγγράφων.
 • Έγκριση οικονομικών προσφορών και επιλογή Οικονομικού και Νομικού Συμβούλου.
 • Έγκριση εντύπου εντολής Πληρωμών.
 • Επιλογή βάσει προσφορών αλλαγής έδρας και έγκριση μισθώματος.
 • Ανακοίνωση-Πρόσκληση για την εγγραφή μελών.
 • Οργάνωση υποδομής για την υποδοχή των αιτήσεων.
 • Δημιουργία Μητρώου Μελών.
 • Απόρριψη ομόφωνα της εγγραφής μελών εκτός ΥΠΑ, σύμφωνα με την άποψη και του Νομικού Συμβούλου.
 • Απόφαση για την αποζημίωση των Μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με το καταστατικό.
 • Σύνταξη προδιαγραφών και έρευνα αγοράς για την ομαδική ασφάλιση των Μελών.
 • Έγκριση προσχεδίου Εσωτερικού Κανονισμού.
 • Έγκριση εγγραφής του ΤΕΑ-ΥΠΑ ως 18ο μέλος του ΕΛΕΤΕΑ, ορισμός εκπροσώπων.
 • Συμμετοχή στην Διαβούλευση των Χρηστών του Εναερίου Χώρου (RP3).
 • Σύνταξη και κατάθεση πρότασης του ΤΕΑ-ΥΠΑ για το “PerformancePlan” περιόδου 2020-2024.
 • Αξιολόγηση προσφορών 6 Ασφαλιστικών Εταιρειών για το Ομαδικό συμβόλαιο.
 • Σχεδιασμός για νέα αναλογιστική μελέτη.
 • Σχεδιασμός για Τροποποίηση του Καταστατικού βάσει της νέας Αναλογιστικής Μελέτης.
 • Υποβολή προς έγκριση στις αρχές του Εσωτερικού Κανονισμού.
 • Ορισμός μετά από προσφορές των Εσωτερικού ελεγκτή, Ορκωτού Λογιστή, Αναλογιστή, Επενδυτικής Επιτροπής, σύμφωνα με το καταστατικό και τον Νόμο.
 • Διαδικασία για την διενέργεια των εκλογών των αιρετών μελών του Δ.Σ.
 • Έγκριση των υποψηφιοτήτων.
 • Διενέργεια εκλογών 12/2/2020

Το Δ.Σ. προκειμένου να ενημερώσει τα Μέλη του με πλήρη διαφάνεια σύμφωνα με την Νομοθεσία αναμένει,

 • Την έκθεση του εσωτερικού Ελεγκτή.
 • Την έκθεση του Ορκωτού λογιστού.
 • Την ετήσια αναλογιστική μελέτη

Οι ανωτέρω εκθέσεις και μελέτες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Ταμείου.

Εκτός των καθημερινών ζητημάτων που αντιμετώπισε, ανταποκρίθηκε σε κάθε ζήτημα που παρουσιάστηκε για την ομαλή λειτουργία του Ταμείου και κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την χρηματοδότηση του.

Η προσπάθεια χρηματοδότησης συνεχίζεται.

 

                                           Για το Δ.Σ. ΤΕΑ-ΥΠΑ

 

 

Ο Πρόεδρος                                                                          Ο Γεν.Γραμματέας

Αχίλλειος Τοπούζας                                                              Ιωάννης Κανιαμός