2109973690
Δευ.-Παρ.: 9:00-15:00

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ

 

 

Αργυρούπολη, 31 Ιανουαρίου 2020

Προς              : ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΥΠΑ

Κοινοποίηση : ΤΕΑ ΥΠΑ

Σας γνωρίζουμε ότι η Εφορευτική Επιτροπή για την ανάδειξη αιρετών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΕ-ΥΠΑ, η οποία ορίστηκε μετά από κλήρωση στην από 21/01/2020 συνεδρίαση του ΔΣ του Ταμείου, σύμφωνα με το άρθρο 10 του καταστατικού λειτουργίας του, συγκροτήθηκε σε σώμα στην από 31/01/2020 συνεδρίασή της.

Στη θέση του Προέδρου και του Γραμματέα της Εφορευτικής Επιτροπής εκλέχθηκαν ομόφωνα η Θεοφανώ Μαρσέλλου του Αναστασίου και η Χριστίνα Λατάνη του Παναγιώτη αντίστοιχα.

Τακτικά μέλη της Επιτροπής ορίστηκαν οι κάτωθι:

  • Καραγεωργίου Απόστολος του Μιχαήλ
  • Παπαηλία Σταυρούλα του Αθανασίου
  • Σταυρόπουλος Χαράλαμπος του Ιωάννη

Αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής ορίστηκαν οι κάτωθι:

  • Αναγνωσταράς Γεράσιμος του Γεωργίου
  • Γράσσου Άννα-Μαρία του Διονυσίου
  • Κοπέλου Ασημίνα του Ανδρέα
  • Λάμπρου Δήμητρα του Ιωάννη
  • Νιώτης Σπυρίδων του Νικολάου

Οι εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών μελών του ΔΣ του ΤΑΕ-ΥΠΑ θα πραγματοποιηθούν στις 12 Φεβρουαρίου 2020, από τις 08:00 π.μ. μέχρι τις 18:00 μ.μ., στα γραφεία της ΟΣΥΠΑ, Πάροδος Λεωφ. Βουλιαγμένης 580, ΤΚ 164-52 Αργυρούπολη, 1ος όροφος. 

Προς διευκόλυνση της ψηφοφορίας θα στηθούν 2 κάλπες για τη δια ζώσης ψήφο και μία κάλπη για την επιστολική ψήφο. 

Οι παραλαβή των φακέλων της επιστολικής ψήφου από την ταχυδρομική θυρίδα θα πραγματοποιηθεί από μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής συνοδεία μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΕΑ-ΥΠΑ.

                              Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

      Η Πρόεδρος                                             Η Γραμματέας             

Θεοφανώ Α. Μαρσέλλου                          Χριστίνα Λατάνη

 

                                            Τα Μέλη

Απόστολος Καραγεωργίου              Σταυρούλα Παπαηλία

Χαράλαμπος Σταυρόπουλος            Γεράσιμος Αναγνωσταράς

Άννα-Μαρία Γράσσου                       Ασημίνα Κοπέλου

Δήμητρα Λάμπρου                             Σπύρος Νιώτης