2109973690
Δευ.-Παρ.: 9:00-15:00

 

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ

Προς              : ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΥΠΑ

Κοινοποίηση : ΤΕΑ ΥΠΑ

Ελληνικό, 31 Ιανουαρίου 2020

                                                                                     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

Οι εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών μελών του ΔΣ του ΤΑΕ-ΥΠΑ θα πραγματοποιηθούν στις 12 Φεβρουαρίου 2020, από τις 08:00 π.μ. μέχρι τις 18:00 μ.μ., στα γραφεία της  ΟΣΥΠΑ, Πάροδος Λεωφ. Βουλιαγμένης 580, ΤΚ 164-52 Αργυρούπολη, 1ος όροφος.

 

Σύμφωνα με τη διαδικασία εκλογών όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 10 του καταστατικού του Ταμείου (ΦΕΚ 307/Β/2019):

 • Δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές έχουν τα εγγεγραμμένα και ασφαλισμένα μέλη του Ταμείου, που εντάσσονται στο εν ενεργεία προσωπικό της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.
 • Οι ψηφοφόροι σημειώνουν με μπλε ή μαύρο στυλό μέχρι τρεις (3) σταυρούς προτίμησης στο ενιαίο ψηφοδέλτιο για την ανάδειξη των εκπροσώπων τους.
 • Οι ασφαλισμένοι που κατοικούν στο νομό Αττικής ψηφίζουν αποκλειστικά και μόνον αυτοπροσώπως στην έδρα του ΤΕΑ-ΥΠΑ, προσκομίζοντας την αστυνομική τους ταυτότητα ή το διαβατήριο ή το δίπλωμα οδήγησης.
 • Οι ασφαλισμένοι που κατοικούν εκτός του νομού Αττικής ψηφίζουν αποκλειστικά και μόνο με επιστολική ψήφο, κατά την ακόλουθη διαδικασία:
 • Με μέριμνα της Εφορευτικής Επιτροπής αποστάλθηκαν στις 31/01/2020, στις οργανικές μονάδες των ασφαλισμένων μερών που κατοικούν εκτός Αττικής, ψηφοδέλτια των εκλογών με τα ονόματα των υποψηφίων, λευκά ψηφοδέλτια, λευκοί φάκελοι ψηφοφορίας με τη σφραγίδα του ΤΑΕ-ΥΠΑ, εντός των οποίων πρέπει υποχρεωτικώς να τοποθετηθούν τα ψηφοδέλτια και ειδικοί φάκελοι των ΕΛΤΑ με προπληρωμένο τέλος.
 • Το ασφαλισμένο μέλος, αφού θέσει μέχρι τρεις (3) σταυρούς με μπλε ή μαύρο στυλό, στον ή στους υποψηφίους της επιλογής του επί του ψηφοδελτίου, το εσωκλείει στον λευκό φάκελο ψηφοφορίας που φέρει τη σφραγίδα του ΤΑΕ-ΥΠΑ. Ο συγκεκριμένος φάκελος και το εντός αυτού ψηφοδέλτιο θα πρέπει να διατηρηθούν καθαρά, χωρίς σημάδια και αλλοιώσεις, καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα θεωρηθεί άκυρη η ψήφος.
 • Στη συνέχεια ο λευκός φάκελος ψηφοφορίας με τη σφραγίδα του ΤΑΕ-ΥΠΑ εσωκλείεται στον ειδικό φάκελο των ΕΛΤΑ με προπληρωμένο τέλος.
 • Για τη διευκόλυνση των ασφαλισμένων ο εξωτερικός φάκελος των ΕΛΤΑ έχει τυπωμένη τη διεύθυνση που θα αποσταλεί (ταχυδρομική θυρίδα). Ο ασφαλισμένος οφείλει μόνο να αναγράψει επάνω στο συγκεκριμένο φάκελο το ονοματεπώνυμό του και την πλήρη διεύθυνσή του. Στους απλούς φακέλους ΕΛΤΑ με προπληρωμένο τέλος το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του αποστολέα θα συμπληρωθεί στο μπροστινό μέρος του φακέλου, ενώ στους φακέλους ΕΛΤΑ business express με προπληρωμένο τέλος το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του αποστολέα θα συμπληρωθεί στο πίσω μέρος του φακέλου.
 • Η αποστολή του φακέλου των ΕΛΤΑ θα πρέπει να γίνει αποκλειστικά από τον ίδιο τον ψηφοφόρο, ο οποίος θα μεριμνήσει ώστε να παραληφθεί το συντομότερο από την Εφορευτική Επιτροπή, έως την προηγουμένη των εκλογών στις 11/02/2020, προς διευκόλυνση της διαδικασίας της ψηφοφορίας.
 • Εναλλακτικά μπορεί να αποσταλεί ο φάκελος με κούριερ στα γραφεία της ΟΣΥΠΑ (Πάροδος Λεωφ. Βουλιαγμένης 580, ΤΚ 16452 Αργυρούπολη, 1ος όροφος) με χρέωση του ασφαλισμένου μέλους, το οποίο θα αναγράψει απαραιτήτως εξωτερικά του φακέλου το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο και τη διεύθυνσή του μέλους καθώς και «Επιστολική Ψήφος Εκλογών ΔΣ ΤΕΑ ΥΠΑ στις 12/02/2020 - Προς την Εφορευτική Επιτροπή του ΤΕΑ ΥΠΑ». Σε αυτή την περίπτωση δεν θα γίνει χρήση του φακέλου των ΕΛΤΑ με το προπληρωμένο τέλος, αλλά κοινός φάκελος.
 • Οι αποσπασμένοι θα ψηφίσουν στη μονάδα που υπηρετούν.

                                     Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

      Η Πρόεδρος                                             Η Γραμματέας             

Θεοφανώ Α. Μαρσέλλου                          Χριστίνα Λατάνη

 

                                            Τα Μέλη

Απόστολος Καραγεωργίου              Σταυρούλα Παπαηλία

Χαράλαμπος Σταυρόπουλος            Γεράσιμος Αναγνωσταράς

Άννα-Μαρία Γράσσου                       Ασημίνα Κοπέλου

Δήμητρα Λάμπρου                             Σπύρος Νιώτης