+30 2114117529
Δευ.-Παρ.: 9:00-15:00

Αργυρούπολη  2/12/2020                                                       

  Αριθμ. Πρωτοκ. 121

                                                                                     ΠΡΟΣ : Όλα τα Μέλη

 

ΘΕΜΑ : Ανασυγκρότηση του Δ.Σ. του ΤΕΑ-ΥΠΑ

Σχετ. : α) Ορισμός Προέδρου του Δ.Σ. σύμφωνα με απόφαση του Δ/ΥΠΑ

            β) Παραίτηση από τη θέση του Αντιπροέδρου κ. Β. Αλεβιζόπουλου

           γ) Ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. της 1ης Δεκεμβρίου 2020

Κατόπιν των ανωτέρω η σύνθεση του Δ.Σ ΤΕΑ-ΥΠΑ έχει ως εξής :

Πρόεδρος                 Πλιάκας Γεώργιος

Αντιπρόεδρος          Τοπούζας Αχίλλειος

Γραμματέας              Κανιαμός Ιωάννης

Ταμίας                      Σταυράκης Άγγελος

Μέλος                      Τριανταφύλλου Κωνσταντίνος

Μέλος                     Λαμπρινίδης Θεόδωρος

Μέλος                     Αλεβιζόπουλος Βασίλειος

 

                                   Για το Δ.Σ. ΤΕΑ-ΥΠΑ

   

      Ο Πρόεδρος                                                                                    Ο Γραμματέας

Γέωργιος Πλιάκας                                                                            Ιωάννης Κανιαμός