+30 2114117529
Δευ.-Παρ.: 9:00-15:00

logo teaypa

 

Ηλιούπολη 23/12/2020                                                                                                                               Αριθμ. Πρωτοκ.122

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΕΑ-ΥΠΑ
στις Συνεδριάσεις του την 1/12/2020, 17/12/2020 και 23/12/2020 αποφάσισε ομόφωνα

Αργυρούπολη  2/12/2020                                                       

  Αριθμ. Πρωτοκ. 121

                                                                                     ΠΡΟΣ : Όλα τα Μέλη

 

ΘΕΜΑ : Ανασυγκρότηση του Δ.Σ. του ΤΕΑ-ΥΠΑ