2109973690
Δευ.-Παρ.: 9:00-15:00

Αργυρούπολη  21/5/2020                                                           Αριθμ. Πρωτοκ. 73

                                                ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τον νόμο 4172/2013 (Άρθρο 14), παράγραφος 1 (ε) 

ο οποίος  δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ-τΑ΄-167/23.7.2013, από την 1/1/2014, ισχύουν τα εξής:

«Από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις, μεταξύ άλλων,

εξαιρούνται οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλει ο εργαζόμενος περιλαμβανομένων

των εισφορών εργοδότη και εργαζομένου υπέρ των

επαγγελματικών ταμείων που έχουν συσταθεί με νόμο, καθώς επίσης και η εφάπαξ

καταβαλλόμενη παροχή από ταμεία πρόνοιας και ασφαλιστικούς οργανισμούς του

Δημοσίου, καθώς και επαγγελματικά ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο στους

ασφαλισμένους και τα εξαρτώμενα μέλη του ασφαλισμένου».

Συνεπώς, λαμβάνοντας υπόψη ότι το τμήμα μισθοδοσίας της ΥΠΑ παρακρατεί τα εν λόγω

ποσά, η προσωπική εισφορά μέλους Επαγγελματικού Ταμείου, το οποίο έχει συσταθεί με

νόμο, μειώνει το φορολογητέο εισόδημα του μέλους που αναγράφεται στους

Κωδικούς 301-302 κατά ποσοστό 100% επί των καταβληθέντων εισφορών

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν συμπληρώνονται στους Κωδικούς 351-352  τα ποσά των

ασφαλιστικών εισφορών – εισφορών υπέρ Τ.Ε.Α. που παρακρατούνται και αποδίδονται

από τον εργοδότη-ασφαλιστικό φορέα  ΥΠΑ για μισθωτούς-συνταξιούχους και που

αναγράφονται στις αντίστοιχες βεβαιώσεις αποδοχών.

 

                                        Για το Δ.Σ. ΤΕΑ-ΥΠΑ

 

     Ο Πρόεδρος                                                                            Ο Γεν.Γραμματέας

 Αχίλλειος Τοπούζας                                                                   Ιωάννης Κανιαμός

 

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ

Προς              : ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΥΠΑ

Κοινοποίηση : ΤΕΑ ΥΠΑ

Ελληνικό, 31 Ιανουαρίου 2020

                                                                                     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

Οι εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών μελών του ΔΣ του ΤΑΕ-ΥΠΑ θα πραγματοποιηθούν στις 12 Φεβρουαρίου 2020, από τις 08:00 π.μ. μέχρι τις 18:00 μ.μ., στα γραφεία της  ΟΣΥΠΑ, Πάροδος Λεωφ. Βουλιαγμένης 580, ΤΚ 164-52 Αργυρούπολη, 1ος όροφος.

 

Σύμφωνα με τη διαδικασία εκλογών όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 10 του καταστατικού του Ταμείου (ΦΕΚ 307/Β/2019):

 • Δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές έχουν τα εγγεγραμμένα και ασφαλισμένα μέλη του Ταμείου, που εντάσσονται στο εν ενεργεία προσωπικό της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.
 • Οι ψηφοφόροι σημειώνουν με μπλε ή μαύρο στυλό μέχρι τρεις (3) σταυρούς προτίμησης στο ενιαίο ψηφοδέλτιο για την ανάδειξη των εκπροσώπων τους.
 • Οι ασφαλισμένοι που κατοικούν στο νομό Αττικής ψηφίζουν αποκλειστικά και μόνον αυτοπροσώπως στην έδρα του ΤΕΑ-ΥΠΑ, προσκομίζοντας την αστυνομική τους ταυτότητα ή το διαβατήριο ή το δίπλωμα οδήγησης.
 • Οι ασφαλισμένοι που κατοικούν εκτός του νομού Αττικής ψηφίζουν αποκλειστικά και μόνο με επιστολική ψήφο, κατά την ακόλουθη διαδικασία:
 • Με μέριμνα της Εφορευτικής Επιτροπής αποστάλθηκαν στις 31/01/2020, στις οργανικές μονάδες των ασφαλισμένων μερών που κατοικούν εκτός Αττικής, ψηφοδέλτια των εκλογών με τα ονόματα των υποψηφίων, λευκά ψηφοδέλτια, λευκοί φάκελοι ψηφοφορίας με τη σφραγίδα του ΤΑΕ-ΥΠΑ, εντός των οποίων πρέπει υποχρεωτικώς να τοποθετηθούν τα ψηφοδέλτια και ειδικοί φάκελοι των ΕΛΤΑ με προπληρωμένο τέλος.
 • Το ασφαλισμένο μέλος, αφού θέσει μέχρι τρεις (3) σταυρούς με μπλε ή μαύρο στυλό, στον ή στους υποψηφίους της επιλογής του επί του ψηφοδελτίου, το εσωκλείει στον λευκό φάκελο ψηφοφορίας που φέρει τη σφραγίδα του ΤΑΕ-ΥΠΑ. Ο συγκεκριμένος φάκελος και το εντός αυτού ψηφοδέλτιο θα πρέπει να διατηρηθούν καθαρά, χωρίς σημάδια και αλλοιώσεις, καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα θεωρηθεί άκυρη η ψήφος.
 • Στη συνέχεια ο λευκός φάκελος ψηφοφορίας με τη σφραγίδα του ΤΑΕ-ΥΠΑ εσωκλείεται στον ειδικό φάκελο των ΕΛΤΑ με προπληρωμένο τέλος.
 • Για τη διευκόλυνση των ασφαλισμένων ο εξωτερικός φάκελος των ΕΛΤΑ έχει τυπωμένη τη διεύθυνση που θα αποσταλεί (ταχυδρομική θυρίδα). Ο ασφαλισμένος οφείλει μόνο να αναγράψει επάνω στο συγκεκριμένο φάκελο το ονοματεπώνυμό του και την πλήρη διεύθυνσή του. Στους απλούς φακέλους ΕΛΤΑ με προπληρωμένο τέλος το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του αποστολέα θα συμπληρωθεί στο μπροστινό μέρος του φακέλου, ενώ στους φακέλους ΕΛΤΑ business express με προπληρωμένο τέλος το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του αποστολέα θα συμπληρωθεί στο πίσω μέρος του φακέλου.
 • Η αποστολή του φακέλου των ΕΛΤΑ θα πρέπει να γίνει αποκλειστικά από τον ίδιο τον ψηφοφόρο, ο οποίος θα μεριμνήσει ώστε να παραληφθεί το συντομότερο από την Εφορευτική Επιτροπή, έως την προηγουμένη των εκλογών στις 11/02/2020, προς διευκόλυνση της διαδικασίας της ψηφοφορίας.
 • Εναλλακτικά μπορεί να αποσταλεί ο φάκελος με κούριερ στα γραφεία της ΟΣΥΠΑ (Πάροδος Λεωφ. Βουλιαγμένης 580, ΤΚ 16452 Αργυρούπολη, 1ος όροφος) με χρέωση του ασφαλισμένου μέλους, το οποίο θα αναγράψει απαραιτήτως εξωτερικά του φακέλου το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο και τη διεύθυνσή του μέλους καθώς και «Επιστολική Ψήφος Εκλογών ΔΣ ΤΕΑ ΥΠΑ στις 12/02/2020 - Προς την Εφορευτική Επιτροπή του ΤΕΑ ΥΠΑ». Σε αυτή την περίπτωση δεν θα γίνει χρήση του φακέλου των ΕΛΤΑ με το προπληρωμένο τέλος, αλλά κοινός φάκελος.
 • Οι αποσπασμένοι θα ψηφίσουν στη μονάδα που υπηρετούν.

                                     Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

      Η Πρόεδρος                                             Η Γραμματέας             

Θεοφανώ Α. Μαρσέλλου                          Χριστίνα Λατάνη

 

                                            Τα Μέλη

Απόστολος Καραγεωργίου              Σταυρούλα Παπαηλία

Χαράλαμπος Σταυρόπουλος            Γεράσιμος Αναγνωσταράς

Άννα-Μαρία Γράσσου                       Ασημίνα Κοπέλου

Δήμητρα Λάμπρου                             Σπύρος Νιώτης

 

 

Αργυρούπολη  4/5/2020                                                           Αριθμ. Πρωτοκ.63

 

                                                                                                  ΠΡΟΣ : Όλα τα Μέλη

 

                                                 Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΕΑ-ΥΠΑ

                                                                       Aνακοινώνει

 

Την συγκρότηση του σε Σώμα την 29/4/2020 και την ανάθεση των θέσεων του Δ.Σ. με ομόφωνη απόφαση ως εξής :

 

Πρόεδρος                                                      Αχίλλειος  Τοπούζας

Αντιπρόεδρος                                              Βασίλειος  Αλεβιζόπουλος

Γενικός Γραμματέας                                    Ιωάννης   Κανιαμός

Ταμίας                                                           Άγγελος   Σταυράκης

Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας           Κωνσταντίνος Τριανταφύλλου

 Μέλος                                                           Γεώργιος  Πλιάκας

 Μέλος                                                           Θεόδωρος   Λαμπρινίδης

   

 

                                                   Για το Δ.Σ. ΤΕΑ-ΥΠΑ

 

Ο Πρόεδρος                                                                          Ο Γεν.Γραμματέας

Αχίλλειος Τοπούζας                                                               Ιωάννης Κανιαμός

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ

 

Αργυρούπολη, 31 Ιανουαρίου 2020

Προς              : ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΥΠΑ

Κοινοποίηση : ΤΕΑ-ΥΠΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΕΑ ΥΠΑ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΛΟΓΕΣ 12ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

 

Σας γνωρίζουμε ότι η Εφορευτική Επιτροπή των εκλογών της 12ης Φεβρουαρίου 2020, για την ανάδειξη αιρετών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του ΤΑΕ-ΥΠΑ, σε συνεδρίασή της στις 31/01/2020, μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων και αφού έλαβε υπόψη της:

α). Το άρθρο 10 του Καταστατικού του ΤΑΕ-ΥΠΑ

β). Την έγκριση των υποψηφιοτήτων από το ΔΣ του ΤΑΕ-ΥΠΑ στη συνεδρίασή του στις 24/01/2020

γ). Το μητρώο μελών του ΤΑΕ-ΥΠΑ

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

Υποψηφίους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΕΑ ΥΠΑ για τις αρχαιρεσίες της 12ης Φεβρουαρίου 2020 κατά αλφαβητική σειρά τους εξής:

 • ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ανδρέα
 • ΑΜΠΑΤΖΗΜΠΑΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Βασιλείου
 • ΓΕΩΡΓΑΛΑ ΑΝΘΗ του Κωνσταντίνου
 • ΓΚΑΒΑΝΟΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Νικηφόρου
 • ΔΑΡΣΙΝΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του Ευθυμίου
 • ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αναστασίου
 • ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ του Ανδρέα
 • ΘΑΝΟΣ-ΤΑΝΟ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Ευαγγέλου
 • ΚΑΝΙΑΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Βασιλείου
 • ΚΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του Παναγιώτη
 • ΚΩΤΣΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του Γεωργίου
 • ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Παναγιώτη
 • ΜΑΡΓΙΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη
 • ΜΙΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Λουκά
 • ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ του Κωνσταντίνου
 • ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του Βασιλείου
 • ΠΑΠΑΔΟΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Εμμανουήλ
 • ΡΑΜΠΑΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Κωνσταντίνου
 • ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του Δημητρίου
 • ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Αντωνίου
 • ΣΤΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου
 • ΤΟΠΟΥΖΑΣ ΑΧΙΛΛΕΙΟΣ του Ιωάννη
 • ΤΡΑΪΑΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ του Δημητρίου
 • ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Ανδρέα
 • ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Κωνσταντίνου
 • ΦΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Μαρίνου
 • ΧΑΤΖΗΜΕΛΕΤΙΑΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του Κωνσταντίνου

                             Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

      Η Πρόεδρος                                             Η Γραμματέας             

Θεοφανώ Α. Μαρσέλλου                          Χριστίνα Λατάνη

 

                                            Τα Μέλη

Απόστολος Καραγεωργίου              Σταυρούλα Παπαηλία

Χαράλαμπος Σταυρόπουλος            Γεράσιμος Αναγνωσταράς

Άννα-Μαρία Γράσσου                       Ασημίνα Κοπέλου

Δήμητρα Λάμπρου                             Σπύρος Νιώτης


 

Το Δ/Σ του ΤΕΑΥΠΑ σας  εύχεται :

Το Φως της Ανάστασης να φωτίζει τις ζωές όλων σας και να σας χαρίζει υγεία, οικογενειακή ευτυχία και επαγγελματική προκοπή.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ

 

 

Αργυρούπολη, 31 Ιανουαρίου 2020

Προς              : ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΥΠΑ

Κοινοποίηση : ΤΕΑ ΥΠΑ

Σας γνωρίζουμε ότι η Εφορευτική Επιτροπή για την ανάδειξη αιρετών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΕ-ΥΠΑ, η οποία ορίστηκε μετά από κλήρωση στην από 21/01/2020 συνεδρίαση του ΔΣ του Ταμείου, σύμφωνα με το άρθρο 10 του καταστατικού λειτουργίας του, συγκροτήθηκε σε σώμα στην από 31/01/2020 συνεδρίασή της.

Στη θέση του Προέδρου και του Γραμματέα της Εφορευτικής Επιτροπής εκλέχθηκαν ομόφωνα η Θεοφανώ Μαρσέλλου του Αναστασίου και η Χριστίνα Λατάνη του Παναγιώτη αντίστοιχα.

Τακτικά μέλη της Επιτροπής ορίστηκαν οι κάτωθι:

 • Καραγεωργίου Απόστολος του Μιχαήλ
 • Παπαηλία Σταυρούλα του Αθανασίου
 • Σταυρόπουλος Χαράλαμπος του Ιωάννη

Αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής ορίστηκαν οι κάτωθι:

 • Αναγνωσταράς Γεράσιμος του Γεωργίου
 • Γράσσου Άννα-Μαρία του Διονυσίου
 • Κοπέλου Ασημίνα του Ανδρέα
 • Λάμπρου Δήμητρα του Ιωάννη
 • Νιώτης Σπυρίδων του Νικολάου

Οι εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών μελών του ΔΣ του ΤΑΕ-ΥΠΑ θα πραγματοποιηθούν στις 12 Φεβρουαρίου 2020, από τις 08:00 π.μ. μέχρι τις 18:00 μ.μ., στα γραφεία της ΟΣΥΠΑ, Πάροδος Λεωφ. Βουλιαγμένης 580, ΤΚ 164-52 Αργυρούπολη, 1ος όροφος. 

Προς διευκόλυνση της ψηφοφορίας θα στηθούν 2 κάλπες για τη δια ζώσης ψήφο και μία κάλπη για την επιστολική ψήφο. 

Οι παραλαβή των φακέλων της επιστολικής ψήφου από την ταχυδρομική θυρίδα θα πραγματοποιηθεί από μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής συνοδεία μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΕΑ-ΥΠΑ.

                              Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

      Η Πρόεδρος                                             Η Γραμματέας             

Θεοφανώ Α. Μαρσέλλου                          Χριστίνα Λατάνη

 

                                            Τα Μέλη

Απόστολος Καραγεωργίου              Σταυρούλα Παπαηλία

Χαράλαμπος Σταυρόπουλος            Γεράσιμος Αναγνωσταράς

Άννα-Μαρία Γράσσου                       Ασημίνα Κοπέλου

Δήμητρα Λάμπρου                             Σπύρος Νιώτης

 

 ΠΡΟΣ:  ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΤΑΕ-ΥΠΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  ΟΣΥΠΑ

Αργυρούπολη, 12 Φεβρουαρίου 2020

 

                                                                             Αργυρούπολη 10/2/2020                                                   

                     Αριθμ. Πρωτοκ.054

 

ΠΡΟΣ : Όλα τα Μέλη

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΕΑ-ΥΠΑ

Aνακοινώνει

συνοπτικά στα μέλη του τα πεπραγμένα της περιόδου

Φεβρουαρίου 2019-Ιανουαρίου 2020

σύμφωνα με τα τηρούμενα πρακτικά και τις αποφάσεις του.

 

 • Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε Σώμα την 25η Φεβρουαρίου 2019 όπου έγινε και η ανάθεση των θέσεων όπως προβλέπεται στο Καταστατικό.
 • Ενέργειες για απόδοση ΑΦΜ, Έδρα του ΤΕΑ-ΥΠΑ, Λογότυπο, Σφραγίδα.
 • Άνοιγμα Τραπεζικού λογαριασμού διασφάλιση κανόνων αναλήψεων.
 • Σύνταξη προσχεδίου Εσωτερικού Κανονισμού σύμφωνα με την Νομοθεσία.
 • Ενέργειες για δημιουργία Ιστοσελίδας, προσφορές και επιλογή-ανάθεση.
 • Σύνταξη προτύπων εγγράφων.
 • Έγκριση οικονομικών προσφορών και επιλογή Οικονομικού και Νομικού Συμβούλου.
 • Έγκριση εντύπου εντολής Πληρωμών.
 • Επιλογή βάσει προσφορών αλλαγής έδρας και έγκριση μισθώματος.
 • Ανακοίνωση-Πρόσκληση για την εγγραφή μελών.
 • Οργάνωση υποδομής για την υποδοχή των αιτήσεων.
 • Δημιουργία Μητρώου Μελών.
 • Απόρριψη ομόφωνα της εγγραφής μελών εκτός ΥΠΑ, σύμφωνα με την άποψη και του Νομικού Συμβούλου.
 • Απόφαση για την αποζημίωση των Μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με το καταστατικό.
 • Σύνταξη προδιαγραφών και έρευνα αγοράς για την ομαδική ασφάλιση των Μελών.
 • Έγκριση προσχεδίου Εσωτερικού Κανονισμού.
 • Έγκριση εγγραφής του ΤΕΑ-ΥΠΑ ως 18ο μέλος του ΕΛΕΤΕΑ, ορισμός εκπροσώπων.
 • Συμμετοχή στην Διαβούλευση των Χρηστών του Εναερίου Χώρου (RP3).
 • Σύνταξη και κατάθεση πρότασης του ΤΕΑ-ΥΠΑ για το “PerformancePlan” περιόδου 2020-2024.
 • Αξιολόγηση προσφορών 6 Ασφαλιστικών Εταιρειών για το Ομαδικό συμβόλαιο.
 • Σχεδιασμός για νέα αναλογιστική μελέτη.
 • Σχεδιασμός για Τροποποίηση του Καταστατικού βάσει της νέας Αναλογιστικής Μελέτης.
 • Υποβολή προς έγκριση στις αρχές του Εσωτερικού Κανονισμού.
 • Ορισμός μετά από προσφορές των Εσωτερικού ελεγκτή, Ορκωτού Λογιστή, Αναλογιστή, Επενδυτικής Επιτροπής, σύμφωνα με το καταστατικό και τον Νόμο.
 • Διαδικασία για την διενέργεια των εκλογών των αιρετών μελών του Δ.Σ.
 • Έγκριση των υποψηφιοτήτων.
 • Διενέργεια εκλογών 12/2/2020

Το Δ.Σ. προκειμένου να ενημερώσει τα Μέλη του με πλήρη διαφάνεια σύμφωνα με την Νομοθεσία αναμένει,

 • Την έκθεση του εσωτερικού Ελεγκτή.
 • Την έκθεση του Ορκωτού λογιστού.
 • Την ετήσια αναλογιστική μελέτη

Οι ανωτέρω εκθέσεις και μελέτες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Ταμείου.

Εκτός των καθημερινών ζητημάτων που αντιμετώπισε, ανταποκρίθηκε σε κάθε ζήτημα που παρουσιάστηκε για την ομαλή λειτουργία του Ταμείου και κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την χρηματοδότηση του.

Η προσπάθεια χρηματοδότησης συνεχίζεται.

 

                                           Για το Δ.Σ. ΤΕΑ-ΥΠΑ

 

 

Ο Πρόεδρος                                                                          Ο Γεν.Γραμματέας

Αχίλλειος Τοπούζας                                                              Ιωάννης Κανιαμός